logo

G.D.P.R.

Cadrul general

Începând cu data de 25 Mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, uzual denumit GDPR (General Data Protection Regulation). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Păstrarea strictă a confidențialității informațiilor la care avem acces a fost și este o condiție esențială pentru a exista incredere intre parti. Acesta este motivul pentru care securitatea și confidențialitatea datelor a fost dintotdeauna cea mai mare prioritate a noastră, iar datele dumneavoastră personale nu vor fi niciodată înstrăinate către nicio parte terță, cu excepția îndeplinirii scopurilor legitime de operare și funcționare sau a cazurilor impuse de lege și de autoritățile statului Roman.

Datele prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare (nume, prenume, CNP – dacă apare pe facturile pe care le emiteți), de localizare (IP), de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, compania asociată), cookie-uri, funcția ocupată la locul de muncă.

Scopul stocării și prelucrării

Stocăm și prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza corect și fără sincope serviciile agreate prin contractele încheiate între noi, CHITULESCU PROD SRL și societatea pe care o reprezentați sau cu colaboratorii ce vă trimit date în urma relației comerciale pe care o aveți cu dânșii. În această categorie, putem include livrarea datelor dedicate companiei pe care o reprezentați, suportul acordat, îmbunătățirea si dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, transmiterea documentelor care fac obiectul contractului sau transmiterea notificărilor referitoare la serviciile contractate sau disponibile. Stocarea și prelucrarea datelor personale au ca temei executarea contractelor încheiate cu noi, accesul la datele puse la dispoziția dumneavoastră de partenerii comerciali cu care colaborați, respectarea obligațiilor legale, interesul nostru legitim sau, după caz, consimțământul dumneavoastră, daca v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Transmiterea datelor personale către terți

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, parteneri comerciali ai societății pe care o reprezentați.

Durata prelucrării

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeni.

Drepturile persoanelor fizice

Întrucât scopul GDPR este acela de a veni în sprijinul nostru, al persoanelor, odată cu intrarea în vigoare a acestui Regulament, există și o listă a drepturilor de care beneficiem, ca cetățeni, pe care v-o prezentăm în cele ce urmează și vă îndemnăm să o accesați ori de cate ori considerați necesar:

• Dreptul la informare – ne puteți solicita oricând informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – ne puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit în urma unei solicitări scrise;
• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta se poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Acest lucru se poate face din meniurile dedicate subiectului GDPR din platformele noastre online;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări în scris la sediul nostru din Tirgoviste, B-dul Eroilor, Nr.22, Dimbovita sau prin email la adresa office@chitulescuprod.ro.