logo

Proiect cofinantat

„Îmbunătățirea competitivității economice a SC CHITULESCU PROD SRL,
prin construirea unui hotel în Municipiul Târgoviște”, cod SMIS 116862

SC CHITULESCU PROD SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea competitivității economice a SC CHITULESCU PROD SRL, prin construirea unui hotel în Municipiul Târgoviște”, cod SMIS 116862 ca urmare a încheierii contractului de finanțare nr. 3546 din 13 decembrie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

Proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a SC CHITULESCU PROD SRL, prin construirea unui hotel în Municipiul Târgoviște”, cod SMIS 116862, este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. -”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Scopul proiectului este impulsionarea dezvoltării locale în Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița, proiectul are în vedere realizarea unei investitii initiale prin crearea unei noi unitati de prestare de servicii, în domeniul de activitate aferent clasei CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare. În acest sens, societatea va construi un hotel si va achizitiona echipamentele necesare desfasurarii activitatii specifice.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea competitivitatii SC CHITULESCU PROD SRL, prin patrunderea pe piata hoteliera, adresându-se atât clientilor români, cât si straini, în urmatorii 5 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Realizarea unei investitii initiale prin crearea unei noi unitati de prestare de servicii, în domeniul de activitate aferent clasei CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare, fata de anul 2016.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, SC CHITULESCU PROD SRL are în vedere implementarea unui proiect cu finantare publica, prin care se urmareste construirea unui hotel precum si achizitionarea unor echipamente necesare desfasurarii activitatii specifice.

2. Cresterea volumului vânzarilor fata de anul 2016, prin promovarea noilor servicii.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, SC CHITULESCU PROD SRL are în vedere realizarea unor activitati de promovare a noilor servicii, care au ca scop principal cresterea volumului vânzarilor la nivel de întreprindere.

Rezultatele proiectului:

1. O unitate de prestare servicii în domeniul de activitate aferent clasei CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare, nou creata, fata de anul 2016, pentru SC Chitulescu Prod SRL

2. Volumul vânzarilor crescut, faþa de anul 2016, pentru SC Chitulescu Prod SRL

Perioada de implementare a proiectului: este de 41 luni, respectiv intre 01.07.2017 și 30.11.2020.

Locul de implementare a proiectului: este în Municipiul Târgoviste, B-dul Eroilor, nr. 24-26, judetul Dâmbovita.

Valoarea totală:

Valoarea totală a proiectului este de 7.841.692,13 lei, din care:

- 6.309.678,58 lei - valoarea totala eligibilă din care: 3.838.391,16 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 677.363,13 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 1.793.924,29 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

- 1.532.013,55 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de CHITULESCU TUDOREL, manager proiect, telefon: 0722247437, e-mail office@chitulescuprod.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro), precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro).

Proiect cofinantat
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
Proiect cofinantat

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei